Julebrev 2019

Julebrev 2019

Hos LiebhaverSkovfogeden har 2019 været et begivenhedsrigt år. Vi har haft mange bolde i luften, og de fleste er landet godt til glæde for vores kunder og selvfølgelig natur og klima.

Skovrejsning - vores kerneområde - har været en succes. I foråret plantede vi skov for 10 kunder med et samlet areal på cirka 50 ha. Desværre fik ligeså mange kunder afslag på tilskud til privat skovrejsning. Nogle kunder valgte selv at finansiere deres skov og kunne dermed plante præcis hvad og hvor, de ville.

Sammen med de kunder der sidste år fik afslag, valgte vi i sensommeren at genansøge om tilskud. Det viste sig at være en velvalgt disposition, eftersom skovrejsningspuljen netop for en måned siden blev forhøjet. Disse kunder får, sammen med mange nye, alle tilskud til plantning i det kommende forår. Dette betyder, at vi forventer at skulle plante op mod 100 ha. ny skov i den kommende sæson. Det glæder vi os rigtig meget til.

Vi har heldigvis været forudseende og reserveret kvalitetsplanter til alle vores kunder. I skrivende stund forlyder det, at planteskolerne er fuldt booket på deres kapacitet.

Etablering af søer og genslyngning af bække er vi blevet ferme til. Vi har samarbejde med en dygtig entreprenør, der på unik vis formår at etablere vådområder, der falder smukt ind i landskabet. Efterhånden hører der et vådområde til ethvert skovrejsningsprojekt. Det giver netop de biotoper, der i sammenhæng skaber variation og ny natur.

Naturplaner og udvikling af skovejendomme og stutterier fylder mere og mere i vores forretning. Generelt har vi samarbejdet om udvikling af større ejendomme. Vi oplever initiativrige folk, der i købsfasen har valgt at samarbejde med os. Sammen har vi set udviklingspotentialet. Det er med stor fornøjelse, at vi har formået at forvandle traditionelle landejendomme til noget helt unikt.

Minivådområder for tilbageholdelse af kvælstof er et nyere forretningsområde for os. Det er et statsligt initiativ under landdistriktsprogrammet. Vi har vundet de udbud, vi har budt på, men desværre er landmændene meget tilbageholdne med etableringen af anlæggene.

Det er helt forståeligt, eftersom kun meget små udsving i forhold til det planlagte kan medføre, at landmanden mister det bevilligede tilskud. Heldigvis er Landbrugsstyrelsen i fuld gang med at se på dette regelsæt, således vi kan komme i gang med at hjælpe vandmiljøet.

Beskyttelse af grundvandet har de seneste år været prioriteret højt politisk. Vi har løbet vandselskaber og kommunerne på dørene for at tilbyde vores assistance med blandt andet skovrejsning på de såkaldte BNBO’er (større eller mindre arealer omkring offentlige vandboringer). Vi har oplevet endog meget stor tilbageholdenhed med etablering af disse virkemidler. Vi fortsætter ufortrødent dialogen, idet kommunerne nu endelig fra centralt politisk hold er blevet pålagt at speede processen op.

Myndighedsbehandling er blevet en tidsrøver i vores daglige arbejde. Selvfølgelig skal ændringer i det danske landskab overvejes grundigt. Vi gør meget for at tage hensyn til dette faktum, ligesom vores erfaring altid sikrer dette. Kommunal og statslig planlægning er dog nu om dage så detaljeret, at selv små ændringer kræver indsats af mange administrative ressourcer. Vi oplever, at politiske ønsker om mere natur kolliderer med detailplanlægningen. Vi er faktisk der, hvor udviklingen spænder ben for sig selv.

Hos LiebhaverSkovfogeden har vi alligevel en god dialog med myndighederne. De fleste kan se, at vi har gjort forarbejdet fornuftigt. Med held har vi også systematiseret dialogen ved hjælp af de digitale muligheder og selvbetjeningsløsninger. Alt sammen en rigtig god hjælp.

Klimaindsatsen er i disse år på sit højeste. Det skorter ikke på visioner, der overgår hinanden dag for dag. Vi glæder os til, at visionerne omdannes til reel beskyttelse af klimaet. Vi er i klar til at kaste vores ekspertise ind i kampen.

 

Bedste julehilsener
LiebhaverSkovfogeden

Kontakt Claus

Mobil: 40 13 44 29
Send en e-mail

Få et gratis

ejendomstjek

 

Se hvordan »

Skovrejsning

søg tilskud

 

Se hvordan »

Nyhedsbrev?

Tilmeld dig her

 

Tilmeld »