Skovrejsning skal beskytte grundvandet

Skovrejsning beskytter grundvandet
Klik og se større billede

Ny og forbedret skovrejsningsordning skal beskytte grundvandet

I de kommende år vil beskyttelse af vores grundvand blive et væsentligt element i den samlede naturbeskyttelse. Derfor indleder LiebhaverSkovfogeden og TREFOR Vand et samarbejde, hvor de sammen vil fremme beskyttelse af grundvandet gennem dyrkningsaftaler og den nye, forbedrede skovrejsningsordning.

Dyrkningsaftaler i kombination med skovrejsning er en effektiv måde at beskytte grundvandet på. Det forklarer skovfoged Claus Hemmingsen fra LiebhaverSkovfogeden, der er specialiseret i at udvikle naturen ved landejendomme.

- Målet for samarbejdet er at få plantet skov på de områder, hvor TREFOR Vand indgår dyrkningsaftaler. En dyrkningsaftale er en permanent aftale om at dyrke et areal uden gødning eller brug af pesticider, forklarer LiebhaverSkovfogeden.

- Samarbejdet mellem Liebhaverskovfogeden og TREFOR Vand vil bidrage til mere grundvandsbeskyttelse og natur, der hvor vandet dannes og indvindes. Det er ikke kun grundvandsressourcen, som vi er interesseret i at beskytte, men i høj grad også de investeringer vi har i boringer og indvindingsanlæg i hele Trekantområdet, siger Geolog Ole Silkjær fra TREFOR Vand.

Tilskudsordning er blevet mere attraktiv

NaturErhvervstyrelsen har ændret spillereglerne for tilskud til privat skovrejsning i den nye tilskudsordning, der nu tager udgangspunkt i at sikre grundvandet.

- Tidligere skulle lodsejerne lægge mange penge ud og binde et stort beløb i et skovrejsningsprojekt, indtil en usikker anden rate måske blev udbetalt efter typisk 4 – 8 år efter plantning. I den nye ordning bliver tilskuddet udbetalt med det samme ved endt skovrejsning, og tilskuddet dækker som minimum omkostningerne, forklarer Claus Hemmingsen.

I den nye tilskudsordning er det muligt at opretholde enkeltbetaling – også kendt som hektartilskud – uden bagkant. Det betyder, at du får et årligt fast afkast for de arealer, hvor du planter skov uden at dyrke jorden.

- Hvor du tidligere kunne søge tilskud til skovrejsningsprojekter på minimum 5 ha, kan du med den nye tilskudsordning søge tilskud til plantning af skov helt ned til 2 ha. Sammen med enklere regler for ansøgning og en maksimal sagsbehandlingstid på 10 uger, er det blevet meget attraktivt for lodsejere at plante skov, mener Claus Hemmingsen.

Herlighedsværdi

Udover at beskytte grundvandet og truede dyrearter er skovrejsning med til at øge herlighedsværdien på en landejendom.

- Skovrejsning er et af de mest markante fingeraftryk, du kan sætte i naturen. Når du planter skov, er du med til at skabe rammerne for et rigt dyreliv med gode jagtmuligheder for eksempelvis kronvildt og fasaner. Men ikke mindst er du med til at beskytte vores grund- og drikkevand til glæde for alle - og ikke mindst de kommende generationer - understreger Claus Hemmingsen, der ser frem til det nye samarbejde med TREFOR Vand.

 

Læs mere om skovrejsning og se, hvordan LiebhaverSkovfogeden kan hjælpe dig med at søge tilskud til dit skovrejsningsprojekt.

Læs om skovrejsning

Klik og se fotos fra nogle af vores skovrejsningsprojekter

Kontakt Claus

Mobil: 40 13 44 29
Send en e-mail

Få lavet en

masterplan

 

Se hvordan »

Skovrejsning

søg tilskud

 

Se hvordan »

Nyhedsbrev?

Tilmeld dig her

 

Tilmeld »