Få hjælp til at søge tilskud til skovrejsning i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning

Landbrugsstyrelsens tilskudsordning

Der er et attraktivt tilskud at hente, når du etablerer skov. Tilskuddet i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning udgør op til 32.000 kr. pr. hektar nyplantet skov. Herudover ydes der også tilskud til vildthegn.

FAQ om tilskudsordning til skovrejsning

Miljøstyrelsen har udarbejdet følgende bestemmelser om tilskud til skovrejsning.

Økonomi

Det er attraktivt at rejse skov. Det fulde tilskud udgør op til 32.000 kr. pr. hektar og udbetales ved endt skovrejsning. Tilskuddet dækker en stor del af omkostningerne ved skovrejsning.

Skovens størrelse

Der kan plantes fra 2 hektar og op. Der er krav til arealets udformning.

Selvom du ikke har mulighed for at afse 2 hektar sammenhængende areal, kan du opnå tilskud ved at etablere en satellitskov på minimum 1 hektar.

Enkeltbetaling/Hektartilskud

Du kan med den nuværende lovgivning få enkeltbetaling for skovplantede arealer.

Ansøgningsfrist

Landbrugsstyrelsens tilskudsordning til privat skovrejsning løber fra 3. august til 3. oktober 2023.

Ønsker du det bedst mulige projekt, anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt. For sagsbehandlingen tager tid.

Kontakt LiebhaverSkovfogeden

Kontakt Claus

Mobil: 40 13 44 29
Send en e-mail

Få lavet en

masterplan

 

Se hvordan »

Skovrejsning

søg tilskud

 

Se hvordan »

Nyhedsbrev?

Tilmeld dig her

 

Tilmeld »